Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej.

Kulisy działań Polaków na arenie międzynarodowej na rzecz utworzenia niepodległego i odrodzonego po zaborach państwa polskiego.

dr Irenuesz Wojewódzki -historyk, dr nauk humanistycznych, pracownik Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się historią polityczną i wojskową XIX i XX wieku, Jego praca doktorska, poświęcona najbliższemu współpracownikowi Józefa Piłsudskiego, zdobyła I nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury i została wydana drukiem pod tytułem „Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?” (Warszawa 2009).

28 marca 2018
Miejsce: Dom Jakuba Böhme
godz. 18:00